Zásady ochrany soukromí 2015

Crosmo je holandská soukromá společnost s ručením omezeným, jejíž hlavní sídlo je Zekeringstraat 17; 1014 BM; Amsterdam. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob shromažďování, používání a sdílení osobních informací (“PI”, zkratka za Personal Information), které jsme získali od fyzických osob ve Spojeném Království, jak online, tak offline. Tyto zásady ochrany soukromí popisují postupy Crosmo použité při ochraně soukromí.

Crosmo provozuje svou činnost prostřednictvím webu www.Ollando.com/cz. Vědomě nesbíráme osobní informace o osobách mladších 18 let. Pokud osoba mladší 18 let vyplní osobní informace a my rozpoznáme, že tyto osobní informace patří osobě mladší 18 let, pokusíme se tyto informace co nejdříve odstranit.

Crosmo může tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času revidovat. Pokud změníme způsob shromažďování nebo použití vašich PI, tyto změny budou zveřejněny v Zásadách ochrany osobních údajů a na jejich začátku bude uvedeno datum účinnosti. Proto byste měli tyto zásady pravidelně prohlížet, abyste znali aktuální zásady a postupy. Pokud Crosmo výrazně změní své postupy týkající se shromažďování nebo používání vašich PI, a pokud neoznámíte, že nemáte námitky proti změně, budou vaše PI nadále podléhat zásadám, podle nichž byly získány. Tyto zásady ochrany soukromí jsou součástí webové stránky Všeobecné obchodní podmínky Crosmo.

DATABÁZE: DATABÁZE PI FIRMY CROSMO
Obecné. Crosmo shromažďuje PI za účelem vytvoření nebo zlepšení našich vztahů s vámi. Druhy PI, které mohou být shromažďovány, jsou: vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje nebo číslo mobilního telefonu a další informace, které mohou být občas požadovány.

Vaše PI, které shromažďujeme, nám poskytujete dobrovolně (1) když se zaregistrujete na našich webových stránkách s úmyslem stáhnout si do mobilního telefonu zábavný obsah, jako jsou vyzváněcí tóny, hry, grafika, novinky a další data (“Soubory ke stažení”), (2) když se přihlašujete k Crosmo za účelem stažení dat bez registrace na Crosmo.com, jako například jednorázové individuální stažení nebo předplacení pomocí SMS prostřednictvím mobilního telefonu, nebo (3) když se účastníte aktivit, jako sázky, soutěže, hry, průzkumy, chaty, nástěnky a fóra, nebo když nám zasíláte návrhy týkající se obsahu. PI můžeme získat také od renomovaných třetích stran a zdrojů, včetně veřejných databází.

Cookies. Cookiesjsou malé bity informací, které web(y) Crosmo umístí na pevný disk vašeho počítače. Cookies si pamatují informace o vaší aktivitě na webu (ech) Crosmo a Crosmo vám poskytuje možnost mnohem příjemnějších návštěv webu (ech) Crosmo. Například si můžete uložit vaše heslo pro jednoduché přihlášení na stránku, kterou jste před tím navštívili, nebo je možné uložit vaše preference a možnosti objednávky pro přizpůsobení domácí stránky. Crosmo používá cookies k identifikaci vašeho internetového prohlížeče, k určení, zda máte nainstalovaný software umožňující přístup k některým materiálům na našich webových stránkách, ke stanovení celkového počtu návštěvníků naší stránky (stránek), a k rozeznávání vašeho návratu na stránku Crosmo. Informace o vaší činnosti na webových stránkách Crosmo a jiné neosobní identifikovatelné údaje o vás mohou být použity také k omezení online reklamy na témata, o kterých věříme, že odpovídají vašim zájmům.

Crosmo může používat cookies a podobné nástroje týkající se vašeho používání našich webových stránek na zpracování PI získaných od vás, nebo od renomované třetí strany. Například pokud jste nás požádali, abychom vám posílali informace o našich připravovaných produktech či propagačních akcích, cookie a / nebo data o vaší činnosti na webových stránkách Crosmo nám umožňují omezit reklamní materiály tak, aby pro vás byly zajímavé s ohledem na Vaše předchozí online aktivity a preference. Pokud však Crosmo chce tímto způsobem spojit vaše osobní informace s cookies nebo s informacemi o vaší činnosti, pak získáme nejdříve váš výslovný souhlas.

Svůj počítač můžete naprogramovat, aby vás varoval pokaždé, když bude odeslána cookie, nebo můžete cookies úplně odmítnout. Bez cookies však nebudete mít přístup k některým funkcím na internetových stránkách Crosmo, jako například k volbě objednávky.

Kromě toho mohou služby Crosmo (nebo servery třetích stran) automaticky shromažďovat některé informace o návštěvnících stránek Crosmo pro potřeby údržby webové stránky, optimalizace, zabezpečení a pro další právně přípustné účely. Tyto informace mohou zahrnovat jak IP adresu návštěvníka, typ prohlížeče, datum, čas a délku návštěvy0 tak i jednotlivé prohlížené stránky.

POZNÁMKA: CROSMO VÁS UPOZORNÍ NA SVÉ POSTUPY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ PI
Když firmě Crosmo dobrovolně poskytnete PI, zajistíme, abyste byli informováni o tom, kdo informace shromažďuje, jak a proč se tyto informace shromažďují a o způsobu využití informací firmou Crosmo.

V okamžiku, kdy nám poskytnete vaše PI, upozorní vás Crosmo na vaše možnosti ohledně našeho používání vašich PI, včetně sdělení, zda budeme PI sdílet s externími společnostmi (viz “Volba” níže).

Někdy sbíráme PI spotřebitelů manuálně, nebo offline, jako například pomocí dopisů nebo přihlašovacích formulářů. Poskytování podrobných upozornění je v těchto situacích často nepraktické, takže spotřebitelé místo toho dostanou krátké upozornění, které popisuje, jak od nás mohou získat plné znění těchto zásad a jiných důležitých informací. Webové stránky Crosmo mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované jinými společnostmi. Některé z těchto třetích firem mohou používat logo Crosmo, i když je neprovozuje ani neudržuje firma Crosmo.

Webové stránky firmy Crosmo mohou obsahovat také reklamu od jiných společností. Crosmo nenese odpovědnost za praktiky stránek provozovaných třetími stranami propojených na naše stránky, nebo za postupy třetích stran, nebo národních internetových reklamních společností. Potom, co jste opustil stránky Crosmo prostřednictvím odkazu nebo kliknutím na reklamu, měli byste si ověřit platné zásady ochrany osobních údajů této třetí strany nebo inzerenta, abyste zjistili, jak budou zacházet s vašimi PI, které od vás shromažďují.

Webové stránky Crosmo mohou být rovněž propojeny s internetovými stránkami provozovanými sesterskými společnostmi Crosmo (např. společnostmi, které jsou součástí Crosmo Group). Přestože subjekty Crosmo Group slouží návštěvníkům Crosmo Group, mohou se tyto sesterské stránky dále odvolávat na své samostatné postupy použité při ochraně soukromí, které se mohou v některých ohledech lišit od našich zásad.

VOLBA: CROSMO VÁM POSKYTNE MOŽNOSTI VOLBY OHLEDNĚ POUŽITÍ VAŠICH PI

Crosmo nebude používat PI, které jste nám poskytli, pro jiné účely, než pro které byly získány, ani sdílet vaše PI s třetími stranami, které nejsou sesterské společnosti Crosmo (tj. nejsou součástí Crosmo Group), pokud nezískáme váš souhlas.

POUŽITÍ: POUŽITÍ OI SPOLEČNOSTÍ CROSMO

Crosmo bude používat vámi poskytnuté PI způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami. Pokud Crosmo získá PI od třetí strany, například obchodního partnera, naše používání těchto informací se bude řídit těmito Zásadami.

Firma Crosmo může například použít vaše PI a registrační údaje, aby vám poslala důležité informace a upozornění týkající se vašeho účtu a služeb Crosmo. Kromě toho, když Crosmo shromažďuje vaše PI v souvislosti s vaším požadavkem na stažení dat, zpracujeme vaši objednávku nebo požadavek včetně případného plnění objednávky a potřebných plateb. V těchto případech Crosmo nebude sdílet vaše údaje o kreditní kartě se třetími stranami, s výjimkou těch, které Crosmo potřebuje k plnění úkolů (například vyřizování objednávek a plnění plateb) nutných k dokončení nákupu a zajištění předplatného prostřednictvím Crosmo.com.

Sesterský subjekt Crosmo vám také může poskytnout položky ke stažení prostřednictvím sběru PI jménem Crosmo, když se registrujete na Crosmo.com, nebo když se přihlásíte k jednotlivým položkám ke stažení pomocí svého mobilního telefonu. Sesterský subjekt Crosmo poskytuje firmě Crosmo PI, které jsou potřeba k umožnění stahování a k dalším službám, které o jste požádali. Sesterský subjekt Crosmo také poskytuje mobilnímu operátorovi informace, které operátor potřebuje k vyúčtování za vaše stahování a další služby, které jste zakoupili.

Crosmo rovněž může používat PI v souhrnné, anonymní podobě pro výzkumné účely. Crosmo může sdílet vaše PI se společnostmi, které jsou propojeny s Crosmo. (které jsou součástí Crosmo Group). Dáte-li nám svolení, může Crosmo sdílet vaše PI s inzerenty a obchodními partnery, kteří nejsou spojeni s Crosmo, ale rádi by vám posílali informace o svých produktech a službách. Při shromažďování PI však vždy budete mít příležitost dát nám pokyn, abychom nesdíleli vaše informace s jinými, než sesterskými třetími stranami.

Zaměstnanci a zástupci Crosmo musí mít legitimní obchodní důvod k získání přístupu k vašim PI. Crosmo může sdílet vaše PI s externími dodavateli nebo agenty, kteří nám pomáhají spravovat naše informační aktivity (tj. sázky, plnění objednávek, statistické analýzy), avšak mohou používat vaše PI pouze pro poskytování konkrétní služby firmě Crosmo a ne pro jakýkoli jiný účel.

Crosmo může také uzavírat dohody s externími společnostmi, které mají technologii umožňující firmě Crosmo přizpůsobit reklamní a marketingové zprávy, které dostáváte na internetových stránkách Crosmo. Vaše neosobní informace o činnosti na webových stránkách Crosmo mohou být sdíleny s těmito společnostmi, aby bylo možno provést toto přizpůsobení. Tyto společnosti nebudou sdílet vaše informace s žádnou třetí stranou, ani je nebudou používat pro jakýkoli jiný účel. Anonymní údaje o činnosti na stránkách a demografické informace mohou být sdíleny s inzerenty a obchodními partnery Crosmo.

Mohou nastat případy, kdy Crosmo může zveřejnit PI, aniž by vám dala na vybranou, a to za účelem ochrany zákonných práv Crosmo, dalších společností v rámci Crosmo Group, nebo jejich zaměstnanců, zástupců a dodavatelů, ochrany a bezpečnosti návštěvníků našich webových stránek, ochrany proti podvodům, nebo pro účely řízení rizik, k dosažení souladu s právními předpisy nebo právním procesem. Kromě toho, pokud Crosmo prodá celý svůj podnik, nebo jeho část, nebo pokud dojde k prodeji či převodu majetku, nebo když se Crosmo účastní fúze nebo převodu podniků, může Crosmo převést vaše PI třetí osobě v rámci této transakce.

BEZPEČNOST: CROSMO CHRÁNÍ BEZPEČNOST PI

Crosmo používá přiměřená administrativní, technická, personální a technická opatření na ochranu PI proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému použití, zveřejnění nebo modifikaci. Kromě toho firma Crosmo používá přiměřené metody k zajištění přesnosti, aktuálnosti a náležité kompletnosti vašich PI

PŘÍSTUP, OPRAVY A KONTAKT: JAK PŘISTUPOVAT K VAŠIM PI, PROVÁDĚT OPRAVY NEBO MAZAT VAŠE PI

Kdykoli je to možné, návštěvníci Crosmo, mohou v našich záznamech přezkoumat své PI, které nám poskytli. Pokud nás návštěvník informuje o tom, že PI jsou nesprávné, podnikneme přiměřené kroky k nápravě.

Pokud požádáte firmu Crosmo, aby přestala používat vaše PI, firma Crosmo vyhoví vaší žádosti, přičemž uchová veškeré záznamy o vašich PI, které jsou nezbytné pro vyhovění požadavkům platných federálních, státních a místních zákonů.

OCHRANA A SOUHLAS: JAK KONTAKTOVAT CROSMO V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE SOUKROMÍ

Pokud si přejete prodiskutovat ochranu soukromí s Crosmo nebo sběr a použití vašich osobních informací společností Crosmo nebo v případě prohlížení, úpravy nebo smazání vašich osobních informací či pro ukončení jakékoli další budoucí komunikace z naší strany nám zašlete e-mail na [email protected] nebo se obraťte na zákaznické centrum na 0844444484, pracovník zákaznického centra se vám bude rád věnovat. Můžete nás také kontaktovat na následujcíí adrese: Crosmo; Zekeringstraat 17; 1014 BM; Amsterdam; Holandsko